A nyak, pajzsmirigy UH-vizsgálata, kóros elváltozásai

Készítette:  dr. Bágyi Péter

frissítve: 2002.04.17.

BEVEZETÉS
A pajzsmirigy betegségek kivizsgálásában a klinikusok munkáját a képalkotó eljárások közül régebben csak az izotóp diagnosztika segítette. Ez funkcionális vizsgálat, amely elsősorban a pajzsmirigy működéséről ad felvilágosítást. Az ultrahangvizsgálat a (pajzsmirigy) morfológiáról nyújt pontos információt. A pajzsmirigy a bőrfelszín közelében elhelyezkedő kis szerv, megfelelő ábrázolását a jó felbontású korszerű real-time készülékek, nagy frekvenciájú lineáris transducerek biztosítják. A technikai fejlődés napjainkban is gyors léptekkel halad, újabb és újabb megoldások (pl. tiisue harmonic imaging, sonoCT stb.) emelik az eljárás diagnosztikus értékét.
A pajzsmirigy ultrahang vizsgálatának szerepéről eltérőek a vélemények, abban viszont nincs vita, hogy a képalkotó diagnosztikai eljárások közül a nyaki régió, a pajzsmirigy vizsgálatára napjainkban elsőként ajánlható eljárás.
A pajzsmirigy ultrahang vizsgálatának előnyei:

• nincs kontraindikáció, mellékhatás
• nem jár sugárterheléssel
• nem invazív
• olcsó
• gyorsan elvégezhető
• medicatiot nem igényel
• tapintással és izotóp-vizsgálattal szemben a pajzsmirigy egészéről ad információt ad
• a parenchyma echogenitása is – szerkezete fontos adatokat hordoz
• a focalis eltérések méretének követése új diagnosztikus és terápiás lehetőség
• célzott, ultrahang-vezérelt biopsiát tesz lehetővé
• egy ülésben a regionális nyaki nyirokcsomók is feltérképezhetők

A vizsgálat kiemelkedően érzékeny a pajzsmirigy focalis eltérések, göbök kimutatására, de ez egyben hátrány is, mert az elváltozások biológiai viselkedéséről nem kapunk információt.
A pajzsmirigy ultrahang vizsgálatának hátrányai:

• nincs specifikus echomintázat (és echogenitás) malignitás esetén
• a vizsgáló tapasztalata, vélemény alkotása az elváltozások tekintetében befolyásolhatja a klinikust (mind a fokális- és diffúz eltérések megítélésében, mind a mérések pontosságában)

Az „interobserver variation” miatt ajánlatos, hogy mindig egyazon személy végezze a kontroll vizsgálatokat.
 

MÓDSZER
A pajzsmirigy ultrahang vizsgálatának indikációi

A pajzsmirigy ultrahang vizsgálatának főbb indikációi:

1. a PM alakjának, nagyságának, elhelyezkedésének megállapítása
2. ismeretlen eredetű nyaki tapintható terime behatárolása és jellemzése
3. más módon, pl. tapintással detektált nyaki, vagy PM eltérés vizsgálata
4. magas rizikófaktorral rendelkező páciens vizsgálata

• családi anamnézis (PM megbetegedés, egyes daganatok családi halmozódása)
• ionizáló sugárhatás (környezeti, munkahelyi, terápiás)
• jódellátottság kérdése – tartós jódhiány
• gyermekkori sugárkezelés (fej-nyak, egésztest) – követés (papillaris cc. kialakulása!)
5. stádium meghatározás
6. nyaki regionális nyirokcsomó metastasis – primer pajzsmirigy tumor keresése
7. a pajzsmirigy focalis eltéréseinek követése a (gyógyszeres, egyéb) terápia alatt
8. a pajzsmirigy - mellékpajzsmirigy vagy nyaki lgl. lokalizációja biopsia, ablatio, vagy egyéb intervenciós beavatkozásnál
9. a mellékpajzsmirigy lokalizációja, méreteinek meghatározása primer vagy secunder hyperparathyreoidismus esetén, a sebészi, vagy konzervatív terápia után is, recidiva esetén
Gép-, anyag-, eszközszükséglet
• megfelelő felszereltségű korszerű alapkészülék
• 7-12 MHz linearis transducer
• 5-7,5 MHz konvex transducer
• videóprinter, videómagnó, vagy más elektronikus (digitális) tárolási lehetőség
• átlagosan 4-6 db printerkép vagy videó, elektronikus tárolás
• zselé szükséges mennyiségben
• papírtörülköző
• vizsgálófej fertőtlenítő oldat
• gélpárna
• vizsgálóasztal
• párna (fej-nyak alápolcolásához)
• megfelelő vizsgáló helység
Az ultrahangvizsgálat
Különösebb előkészítés nem szükséges. Amennyiben műtét történt a nyaki régióban, a kötések eltávolítása, a fej/nyak alápolcolása szükséges lehet. A vizsgálat során a páciens a hátán fekszik, a fejét hátrahajtja. Szükség esetén vállát párnával megemeljük.
A pajzsmirigy két lebenye az arteria carotis comm.-tól medialisan, a trachea két oldalán helyezkedik el. Az isthmus a lebenyeket a trachea előtt köti össze. A parenchyma közepes vagy mérsékelten fokozott echogenitású, homogén echoszerkezetű. A pajzsmirigy két lebenyét haránt és hosszmetszetben is vizsgáljuk, de szükség lehet ferde metszetekre is, az isthmus megítéléséhez (általában) elegendő a haránt síkban történő vizsgálat.
Vizsgáljuk és rögzítjük:
- a pajzsmirigy lebenyeinek nagyságát (kereszt-, hosszmetszet, mélységi átmérő)


- az antero-posterior mirigy átmérő (mm-ben): harántsíkú metszetben a legnagyobb távolság a lebeny elülső és hátó széle között
- a medio-lateralis mirigy átmérő (mm-ben): harántsíkú metszetben a legnagyobb távolság a lebeny külső (általában az a. carotis comm. alatti) és belső (tracheával érintkező) széle között
- a cranio-caudalis mirigy (hossz) átmérő (mm-ben): hosszanti vizsgálati síkban (általában párhuzamosan a m. sternocleidomastoideus-al) a legnagyobb távolság a lebeny alsó és felső pólusa között
- az isthmus vastagságát
- a pajzsmirigy echogenitását, szerkezetét
- amennyiben focalis eltérést találunk, annak localisatióját, szerkezetét, nagyságát
- a környező lágyrészeket

A nyaki, supra- és infraclavicularis nyirokrégiók megítélése, kóros nyirokcsomók esetén nagyságuk, szerkezetük, környezethez való viszonyuk leírása.
Egyéb, a nyaki régióban talált diffúz, vagy körülírt elváltozások értékelése.
Lehetőség szerint Color-Doppler vizsgálattal tanulmányozhatjuk a pajzsmirigy parenchyma, illetve a kérdéses fokális eltérés erezettségét. A vizsgálattal nem csak nagyobb pajzsmirigy ér és cystosus terület válik elkülöníthetővé, hanem képet kapunk az általános vascularisatioról (thyreoiditis) és a gócok vascularis szerkezetéről (pl. Color-halo) is.
Ultrahanggal a normális méretű mellékpajzsmirigyek általában nem mutathatók ki, míg a megnagyobbodottak könnyen ábrázolhatók (egyes esetekben a nyak alsó harmadában, a clavicula felett, vagy a felső mediastinumban). Ilyenkor méretüket (három adat) és számukat rögzítjük. Pajzsmirigy parenchymába ágyazott kóros mellékpajzsmirigy pajzsmirigy göböt utánozhat. Előbbiek többnyire élesen határoltak és tokjuk van. Ezek a kifejezetten hypervascularisált képletek erős, gyakran a góc teljes térfogatát jelentő Doppler-jelet adnak.

A dokumentáció
A leletben az előzményeket (anamnézis, korábbi vizsgálatok) is célszerű feltüntetni, amennyiben számítógépes rendszer esetén a felhasználói program nem teszi lehetővé, hogy az általunk kiadott nyomtatott leleten ezek szerepeljenek. Rögzítjük a pajzsmirigy lebenyeinek nagyságát (sz. e. térfogatát), szerkezetét, az isthmus vastagságát.
A térfogatszámítás az alábbiak szerint történik: A x B x C x 0,479 = térfogat (cm3)
Ahol: A – antero-posterior mirigy átmérő – cm-ben
B – medio-lateralis mirigy átmérő – cm-ben
C – cranio-caudalis mirigy átmérő (hossz) – cm-ben
A lebenytérfogatok összege adja a pajzsmirigy össztérfogatát (TTV).
Amennyiben focalis eltérés van, annak nagyságát, szerkezetét, localisatióját megadjuk. Kóros, ábrázolható mellékpajzsmirigyről is nyilatkozunk. Egyéb, a nyaki régióban talált gócokat is leírjuk. A nyaki, supra- és infraclavicularis nyirokrégiók megítélése (ábrázolhatósága), kóros nyirokcsomók esetén nagyságuk, szerkezetük, környezethez való viszonyuk leírása is fontos. Az indikációtól, vizsgálattól és talált elváltozásoktól függően ajánlott a következő felvételek rögzítése (hagyományos és/vagy elektronikus úton):
• felvételek mindkét pajzsmirigy lebenyről (kereszt-, hosszmetszet, mélységi átmérő rögzítésével, valamint az isthmus vastagságáról)
• focalis eltérések rögzítése (három átmérővel)
• diffúz eltérés/szerkezet rögzítése
• szükség esetén nyaki régióban, nyálmirigyekben talált focalis/diffúz eltérések rögzítése
A pajzsmirigy ultrahang vizsgálatának standardizált dokumentációjával a követés válik egyszerűbbé és pontosabbá (2. a-e. ábrák).

A PAJZSMIRIGY KÓROS ELVÁLTOZÁSAINAK ULTRAHANGOS JELLEMZŐI
Változhat a pajzsmirigy nagysága, megnagyobbodik, vagy megkisebbedik, hiányzik (Riedel struma, műtét után, congenitális anomáliák). A változás lehet lokális, lebeny, vagy az egész mirigyet érintő. Szerkezete diffúzan, vagy körülírtan változik (a focalis eltérés nélküli pajzsmirigy állomány echoszerkezetét fontos jól megítélni, a göbmentes pajzsmirigy diffúz echoszegénysége acut thyreoiditis gyanúját veti fel). A körülírt változások soliteren vagy multiplexen is előfordulhatnak (echoszegény, echodús, echomentes, calcificatio). A hormonálisan aktív vagy inaktív elváltozások ultrahangos képe nem különíthető el egymástól.
    Sporadikus golyva esetében a tömegében egyenletesen megnagyobbodott pajzsmirigyben (nő a volumen) esetleg göbök lehetnek (= nem toxicus multinodularis golyva), halo jel van (complett), retrosternalis terjedés előfordul.
    Endémiás golyva előfordulásakor (csökkent jódbevitel, strumigén anyagok) a Endémiás golyva okai között szerepelhet a csökkent jód-, strumigén anyagok bevitele. A pajzsmirigy volumene nő. Kezdetben euthyreosis van, majd a kompenzációs mechanizmus kimerülése után hypothyreosis (endémiás kretenizmus!) léphet fel.
    A hypothyreosis Magyarországon egyet jelent - speciális eseteket leszámítva - a krónikus autoimmun lymphociter thyreoiditis-el. Előfordulása a 40 év feletti nőknél 5-10%-os nagyságrendű.
    Hypothyreosis primeren congenitális (agenesia, enzimopathia), vagy szerzett (tartós jód-hiány, autoimmun betegségek, J131 terápia után) lehet. Secunder általában a hypophysis illetve a hypothalamus eredetű. A ultrahang vizsgálatnak általában a mirigy hiányának, a gyulladásos állapot kimutatásában van szerepe.
    Hyperthyreosis okai között szerepel a Graves-Basedow kór. Tünetei: golyva, ophtalmopathia, hyperthyreosis. Ultrahangos megjelenése: durva szerkezet, inhomogenitás, echoszegénység (de a fokozott echogenitás, halo, retrosternalis terjedés is gyakori).
A toxicus adenomát (75 %-ban) egyetlen göb okozza. Általában echodús, fokozott vascularisatio, halo van, a szcintigraphia ”forró” göböt mutat ki.
Hyperthyreosis fellángolása szülés után nem ritka. Az antithyreoid szerek átjutnak a placentán (magzati golyva!) és az anyatejen (a kezelés óvatosságot igényel).
    Jódhiány (amely terhesség alatt kiemelt követést igényel!) hosszabb távú következményei a strúmaképződés (a jódhiány mind az anya, mind a magzat pajzsmirigyére stimuláló hatást gyakorol), a magzat neuropsycho-intellectualis fejlődésének potenciális károsodása (amely közepes fokú jódhiány esetén is kialakulhat), súlyos esetben cretenismus.
Jódhiányos területen számolnunk kell az intrathyroidealis jódtartalom terhesség kezdetén való csökkenésével. A jódpótlás hatása a pajzsmirigy méretére csak 6-12 hónap után mérhető le. A jódpótlás kezdete is döntő, a koraterhességben kezdett van a legkedvezőbb hatással a magzat agyának fejlődésére.
    Acut gennyes, subacut (de Quervain), granulomás gyulladások estében a pajzsmirigy volumene megnő, echogenitása csökken (diffúz, egy- vagy kétoldali), a vascularisatio fokozott, abscedálódás (acutra jellemző) előfordulhat Az echomintázat hónapok múlva normalizálódhat.
Hashimoto (chr. lymphocytás) thyreoiditis során mindig diffúzan, abnormális szerkezet (általában – jelentősen - csökkent echogenitás, de fokozott is lehet), megnagyobbodott lebenyek (nem mindig), a calcificatio gyakori, göbök lehetnek.
Riedel struma zsugorodott, megkisebbedett lebenyekkel, inhomogenitással, fokozott echogenitással, általában egyoldali előfordulással jár.
    Egyszerű cysta általában congenitális (ductus thyreoglossus fejlődésekor kialakuló záródási zavar – egyszerű retenciós cysta), sima falú, echomentes bennékű, mögöttes erősítést mutat. Komplikált (többrekeszes cysta) gyulladás vagy trauma után fordul elő. Típusos cysta (echoszegény-echomentes göb, mögöttes erősítéssel) 3-5 %-ban szolid göb, thyreoiditises góc is lehet. Ultrahangvizsgálat során szabálytalan falú cystát látunk, benne septumok, solid elemek is lehetnek (malignitás kizárása!).
    Cystadenoma többnyire follicularis adenoma necrosisának következménye. Ultrahang vizsgálat során általában solid képleten belül cystikus elemek mutathatók ki.
    A daganatok közül a follicularis adenoma potencialisan malignusnak tekintendő, eltávolítandó! A papillaris adenoma általában echoszegény (esetleg cysticus), halo jel kimutatható, finom belső echogén mintázattal, 20 %-ban multicentrikus, lymphogen úton terjed, a pajzsmirigy carcinomák kb. 80 %-a. Általában fiatalabbak betegsége, nőknél gyakrabban fordul elő. A follicularis carcinoma a carcinomák 5-15 %-a, follicularis adenomától nem lehet elkülöníteni, haematogén úton terjed. A medullaris carcinoma a carcinomák 5 %-a, calcitonint termel, familiaris, multiplex endocrin neoplasiával társul (MEN II), 90 %-ban multicentricus, rossz prognosis. Az anaplasticus carcinoma ritka (5%), idősek betegsége, rossz prognosisú.
Nagyon ritkán a pajzsmirigyben is előfordul metastasis (melanoma malignum, bronchus cc.).

A pajzsmirigy tumorok ultrahangos megjelenése
• általában echoszegény, de lehet echodús, kevert echogenitású is,
• környezetétől jól differenciálható, de elmosott kontúrú is lehet
• echomentes (echoszegény) területeket tartalmazhat (ezek általában cystosus vagy bevérzett területek, a focalis eltérések 85%-a solid, 11%-a kevert, 4%-a cystosus). A gyermekkori cysticus léziók 6-10%-a carcinoma!
• calcificatio lehet benne, a microcalcificatio – malignitást vet fel – jelző értékű lehet (spec.: 95,2%, alacsony szenz.:59,3%), anaplasticus, follicularis típusban gyakoribb
• echoszegény sáv (halo) határolhatja, jelző értékű lehet, ha inkomplet.
• multicentrikus megjelenés – főleg medullaris, anaplasticus típusnál
• egyidejű nyaki nyirokcsomó patológiás ultrahangos képét láthatjuk

Malignitás gyanúját keltő ultrahangos jelek:
• nagy focalis eltérés
• gyors növekedési tendencia
• nincs halo (echoszegény sáv - kivétel a follicularis típus, amelynél előfordul)
• calcificatio
• vascularisatio

Az echoszegénység és a finom meszesedés a malignitás gyanúját felvetik, de nem elég érzékenyek ahhoz, hogy a beteg kezelését befolyásolják.
Karakterisztikus jelek:
• extrathyroidealis terjedés (anaplasticus, medullaris típusnál)
• vascularis invasio
• lymphadenomegalia (patológiás-reaktív elkülöníthető, contralateralis régió!).

A benignus, malignus elváltozások elkülönítése csak ultrahang vizsgálattal egyértelműen nem lehetséges, de bizonyos jelek a dignitás megítélésében segíthetnek (3. ábra).

Műtét utáni követés
Fél-egy évvel a műtét után (malignus), adenoma miatt műtötteknél évente, nem-tumoros elváltozás miatt műtötteknél 2-3 évente indokolt UH-kontroll, 5 évig (ismételt göbösödés kimutatása érdekében). Indokolt a követés multinoduláris golyva miatt műtötteknél - ha a maradvány pajzsmirigy állomány 5 ml-nél nagyobb - ugyanis ismételt műtétet indokoló nagyságú recidív göbösödés léphet fel (a göbösödésre való hajlam).
Nyaki ultrahang vizsgálattal kimutatható egyéb elváltozások
• lateralis nyaki cysta (branchyogen vagy lymphoepithelialis)
• medialis nyaki cysta (d. thyreoglossus persistens)
• nyálkövek (gyakrabban a submandibularis nyálmirigyekben)
• gyulladások (acut, chr.)
• nyálmirigyek daganatai
• nyaki nyirokcsomók – a nem tapintható már ultrahanggal kimutatható; mérete rögzíthető, követhető; a környező erekhez való viszony megítélhető (az ultrahang specificitás alacsony - biopsia!)
• mellékpajzsmirigy elváltozások - adenomák

A mellékpajzsmirigy nyaki ultrahang vizsgálatnál általában nem látható, illetve 20-30 %-ban elérhetetlen az ultrahang számára (ectopia). A mellékpajzsmirigy adenoma kerek vagy ovalis, solid, echoszegény, esetleg cysticus.

Néhány megjegyzés:
Ultrahang vizsgálat során gyakran leírt 5 (egyesek szerint 10) mm-nél kisebb elváltozásoknak a klinikai jelentősége minimális, csak a páciens betegségtudatát fokozzuk (nemzetközi ajánlás: 5 mm alatti elváltozást ne – göbként – írjon le a vizsgálatot végző orvos).
Összefoglalva a nyaki ultrahang vizsgálatnak nem lehet feladata a szövettani diagnózis felállítása. A pajzsmirigy vizsgálata során mindig arra kell törekednünk, hogy a morfológiai eltéréseket, nagyságbeli, echoszerkezetbeli elváltozásokat, a különböző gócok ultrahangos jellemzőit adjuk meg.
Az UH-vezérelt finomtű aspiratiók és biopsiák mind szenzitivitás, mind specificitás tekintetében jobbak a nem vezérelt beavatkozásoknál (92-98%; 75-91%), csökken a nem diagnosztikus mintavételek száma, a nem tapintható léziókból is történhet mintavétel (csökkentheti a szükségtelen thyroidectomiák száma). Nem értékelhető citológiai vizsgálat esetén annak (műtét előtti) ismétlése indokolt.
 

EREDMÉNYEK
Az ultrahang vizsgálat a pajzsmirigy megbetegedések diagnosztikájában és az alkalmazott terápia hatékonyságának lemérésében első módszerként ajánlható:
• műtét előtt, után
• évente (vagy a meghatározott protokoll szerint) a terápia követése során (hasi UH is!)
• a mintavételi technikák vezérlésére használva (azok pontosságát növeli)
• a méretek (focalis eltérés, rezidualis térfogat, stb.) rögzítésére, változásuk követésére
• a szerkezet megítélésére
• alkalmas a nyaki, regionális nyirokcsomók vizsgálatára

A vizsgálatot végző orvos az echoszerkezeti eltérések alapján jelzi a klinikusnak bizonyos megbetegedések rizikóját:
• microcalcificatio echoszegény göbön belül (malignitás - papillaris cc.)
• kerek vagy szabálytalanabb (apró, néhány mm-es) echogén területek (amyloidok?) echoszegény göbön belül (malignitás - medullaris cc.)
• megnagyobbodott nyaki nyirokcsomók (metastasis, Hodgkin-kór, stb.)

De ne felejtsük, az ultrahangos kép nem specifikus, a dignitás megítélésére nem alkalmas. A göbök echoszerkezetének terápiás, onkológiai jelentősége minimális.

IRODALOM
1. ACR Standards:
ACR Standards for the Performance of Thyroid and Parathyroid Ultrasound Examination.
1994 (Res. 23), Revised 1998 (Res. 34), Effective 1/1/99, Revised: 25 May, 1999
2. Bágyi P., Balogh E., Győri F., Papp J.: Az ultrahangvizsgálatok szerepe a pajzsmirigy carcinomás betegek átvizsgálásában
Magyar Radiológia Suppl. 2000. 74: 59.
3. Blum, M.: Evaluation of Thyroid Function; Sonography, Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. in: PRINCIPLES AND PRACTICE OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, (Becker, K.L., ed.), 1990; Lippincott Co. Philadelphia,Pa. Philadelphia, p. 289 - 293.
4. Brander A, Viikinkoski P, Nickels J, Kivisaari L. Thyroid gland: US screening in a random adult population. Radiology 1991; 181:683-687
5. Butch R.J., Simeone J.F., Mueller P.R.: Thyroid and parathyroid ultrasonography. Radiol Clin North Am. 1995; 23: 57.
6. Carmeci C., Jeffrey R.B., McDougall I.R. et al.: Ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of thyroid masses. Thyroid, 1998, 8, 283
7. Chr. Reiners, V. M. Drozd, E. D. Cherstvoy, E. P. Demidchik, A. M. Nerovnya, M. Luster: Ultrasonography of the Thyroid in Children and Adolescents.
Stuttgard; New York: Schattauer, 2000.
8. Harkányi Zoltán (szerk.):
Hogyan vizsgáljunk ultrahanggal?
Budapest, Literatura Medicina Kiadó, 1998.
9. Jennings A.S.: Non-isotopic techniques for imaging the thyroid. In: Braverman L.E., Utiger R.D. eds. Werner and Ingbar's The Thyroid. New York Lippincott-Raven, 1996, 433.
10. Lin JD, Hsueh C, Chao TC, Weng HF, Huang BY. Thyroid follicular neoplasms diagnosed by high-resolution ultrasonography with fine-needle aspiration cytology. Acta Cytol. 1997 41:687-691.
11. Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med. 1993 328:553-559. Lin JD, Hsueh C, Chao TC, Weng HF, Huang BY. Thyroid follicular neoplasms diagnosed by high-resolution ultrasonography with fine-needle aspiration cytology. Acta Cytol. 1997 41:687-691.
12. Péter Mózes, Bágyi Péter (szerk.):
Az ultrahang diagnosztika alapjai
DOTE Radiológiai Klinika, 1992.
13. Solbiati L, Cioffi V, Ballarati E. Ultrasonography of the neck. Radiol Clin North Am. 1992 30:941-953. 

Kóros eltérések (pajzsmirigy):

MEGNAGYOBBODÁS 

Gyakori: Jellemzői:
Graves megbetegedés
Subacut thyreoiditis (de Quervain) Csökkent echogenitású területek (a betegség kezdetén), fokozott vascularisatio
Chronicus thyreoiditis (Hashimoto) Fokozott echogenitású, inhomogén szerkezetű (ritkán kisebb gócok)
   
Ritka:
Acut thyreoiditis Echoszegényebb
Lymphadenoid golyva
Riedel struma (Riedel thyreoiditis) Gyakran megkisebbedett, echodús pajzsmirigy
Lymphoma Gyakran unilateralis
Anaplasticus carcinoma
  

MULTIPLEX GÓCOK (ECHOSZEGÉNY VAGY ECHODÚS) 

Gyakori: Jellemzői:
Multinodularis golyva
Subacut thyreoiditis (de Quervain) Csökkent echogenitású területek (a betegség kezdetén), fokozott vascularisatio
Chronicus thyreoiditis (Hashimoto) Fokozott echogenitású, inhomogén szerkezetű (ritkán kisebb gócok)
Multiplex adenoma Hasonlít a multinodularis golyvához
   
Ritka:
Lymphoma
Anaplasticus carcinoma
  

SOLITAER GÓCOK (ECHOSZEGÉNY VAGY ECHODÚS) 

Gyakori: Jellemzői:
Adenoma
Cystadenoma Benne szabálytalan szélű, folyadéktartalmú területek
   
Ritka:
Papillaris pajzsmirigy cc. Általában solid, echoszegény (echodús, kevert echogenitású is lehet); néha cystosus
Follicularis pajzsmirigy cc. Általában tok veszi körül
Metastasis
Parathyreoidealis adenoma Lehet intrathyreoidealis, általában kerek, echoszegény tokkal határolt, solid
  

CALCIFICATIO 

Gyakori: Jellemzői:
Papillaris carcinoma Psammomatosus calcificatio
Follicularis carcinoma
Adenoma
   
Ritka:
Differenciálatlan carcinoma
Multinodularis golyva
Postinflammatiós necrosis
Posthaemorrhagiás necrosis
Thyreoidealis cysták Lehet tojáshéj calcificatio
  

ECHOSZEGÉNY TERÜLETEK 

Gyakori: Jellemzői:
Subacut thyreoiditis (de Quervain) Csökkent echogenitású területek (a betegség kezdetén), fokozott vascularisatio
Multinodularis golyva
   
Ritka:
Acut thyreoiditis
  
 

Kóros eltérések (nyak):
 

NYAKI LÁGYRÉSZ 

Gyakori:
Jellemzői:
Nyirokcsomó metastasis Általában echoszegény, jól körülírt
Gyulladásos adenopathia Általában echoszegény
Pajzsmirigy megbetegedések
   
Ritka:
Nyaki abscessus Általában kevert echogenitású, elmosott kontúrú
Mellékpajzsmirigy adenoma Általában echoszegény
Lateralis pharyngo-oesophagealis diverticulum Levegő vagy folyadék, (lágyrész többlet nélkül)
  

 
Sialolithiasis
  

 

Ezeket az oldalakat a Radiológiai Klinika felügyeli. Minden jog fenntartva - Radiológia© 1997-2001.
Azt itt található írott anyagokra illik hivatkozni, ha egyéb helyen, formában felhasználják.
A WEBmesterünk Turi Ferenc, a WEBdoktorunk Bágyi Péter dr.
webmaster